Často kladené otázky

Sestavili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených otázek.

Udržitelnost

Máte nějaké ekologické výrobky? 
Ano, máme spoustu výrobků šetrných k přírodě! Neustále a kdykoli je to možné se snažíme hledat ekologické alternativy. Tady je několik ekologických příkladů: 

FSC – všechny naše výrobky z papíru a většina našich výrobků ze dřeva je vyrobena ze surovin z udržitelně obhospodařovaných lesů. Například naše notesy, ubrousky i velká část našeho jednorázového stolního nádobí jsou opatřeny logem FSC na obalu, abyste jako spotřebitelé mohli vybírat jednodušeji a s čistým svědomím. 

Obnovitelné materiály – dáváme přednost obnovitelným materiálům kdykoli je to možné a proveditelné. Hodně našich výrobků je vyrobeno ze dřeva, mořských řas, pšeničné slámy nebo bambusu, což jsou všechno obnovitelné materiály z přírodně vypěstovaných zdrojů.

Nerezová ocel – tenhle vysoce odolný materiál máme moc rádi, protože je plně recyklovatelný. Snadno se roztaví, neztrácí na kvalitě a je možné ji používat do nekonečna. Díky tomu je nerezová ocel trvanlivý a ekologický materiál. Hned několik nerezových výrobků najdete v našem kuchyňském sortimentu. 

Recyklované sklo – tento výjimečný materiál se taví při nižší teplotě než tradiční nerecyklované sklo, čímž snižuje uhlíkovou stopu. Recyklování je ekologické, jelikož tím omezujeme objem odpadu a myslíme na naši planetu. Náš kuchyňský sortiment zahrnuje stolní nádobí vyrobené z recyklovaného skla. 

Proč prodáváte výrobky z plastu?
Plast je skvělý materiál v mnoha ohledech. Je trvanlivý, lehký a mnohostranně využitelný. Plast používáme v případě, kdy je lepší alternativou než jiné materiály. Samozřejmě víme, že některé druhy plastů jsou problematické. Proto snížíme množství plastů využívaných v našich výrobcích a také v našich obalech. V současnosti chceme naše výrobky označit recyklačními symboly, aby je bylo možné při likvidaci snáze roztřídit.

Už jsme se zmínili o tom, že jsme si dali závazek omezit plasty? Naše partnerství s dánskou organizací na ochranu životního prostředí Plastic Change nás zavazuje k minimalizaci množství plastů a zvyšování jejich opakovaného využití a recyklace. 

Proč prodáváte plastová brčka?
Prodej plastových brček a jiných jednorázových plastových výrobků ukončíme v průběhu roku 2020.  Zahrnuje to talíře, balonky, příbory a vatové tyčinky s tyčinkou z plastu. Pokud v některé z našich prodejen narazíte na plastová brčka, byla vyrobena před dlouhou dobou. Rozhodli jsme se je dále prodávat, protože jinak bychom je museli vyhodit. A to by podle nás bylo zbytečné plýtvání. Koneckonců je lepší je použít alespoň jednou než vůbec.

Věděli jste mimochodem, že si u nás můžete vybrat ze čtyř různých druhů opakovaně použitelných brček, která jsou vyrobená z bambusu, skla, silikonu a nerezové oceli?

Proč prodáváte plastové tašky?
Všechny naše plastové tašky jsou vyrobené z 80% recyklovaného plastového odpadu a jsou plně recyklovatelné. Používáním recyklovaných plastů se snažíme plastový odpad znovu využívat. Tašky je možné vyrábět z mnoha různých materiálů, jako jsou plast, textil nebo papír. Všechny materiály ale mají své slabé i silné stránky. Papírové a bavlněné tašky jsou sice vyrobené z přírodních surovin, jejich výroba ovšem vyžaduje velké množství energie a vody. Plastové tašky jsou lehké a jejich výroba tolik energie nespotřebuje. Neustále pracujeme na tom, aby naše nákupní tašky byly co nejekologičtější.

Už jsme se zmínili o tom, že za naše plastové tašky si účtujeme menší částku?  To je další dobrý důvod, proč si na nákup vzít vlastní, opakovaně použitelnou tašku.

Proč neprodáváte bioplasty nebo biologicky rozložitelný plast? 
Bioplasty jsou plastové materiály vyráběné z oleje, který se získává z obnovitelných zdrojů, jako např. z cukrové třtiny. Někomu mohou připadat jako ekologická alternativa, ale bioplasty zdaleka nejsou dokonalé. Pěstování cukrové třtiny pro výrobu bioplastů zabírá půdu, která by mohla být jinak využita k pěstování plodin poskytujících potravu. Navíc není často jasné, jakým způsobem bioplasty likvidovat. Co se biologicky rozložitelných plastů týče, existují různé druhy a téměř vždy vyžadují velmi specifické podmínky pro kompostování. Splnit je dokáže jen málo průmyslových odpadních plodin. V důsledku toho se stává, že s bioplasty není nakládáno v systémech likvidace a třídění odpadu správně. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli bioplasty vyřadit a vyvarovat se použití biologicky rozložitelných plastů.

Technické požadavky na výrobky - prohlášení o shodě

Testujete vaše výrobky?
Ano, naše výrobky před dodáním do prodejen důkladně kontrolujeme a testujeme. Naši interní specialisté z oddělení shody výrobků s předpisy v naší dánské centrále pečlivě prověřují seznamy materiálů, z nichž jsou výrobky vyrobeny. Podle materiálového složení a typu výrobku posuzují, jaké testy a dokumentace budou požadovány. Například hračky určené pro děti do 3 let, jako jsou barvy, sliz nebo modelovací hmota, testujeme během výroby opakovaně a vždy prostřednictvím nezávislé externí laboratoře.

Jsou vaše hračky bezpečné?
Ano, naše hračky jsou bezpečné. Chceme inspirovat děti, aby objevovaly svět a aby se při tom bavily. Důležité je ale pro nás také to, aby naši zákazníci měli potřebný klid a věděli, že jejich děti si s našimi výrobky mohou bezpečně hrát. Naši specialisté z oddělení shody výrobků s předpisy důkladně posuzují naše hračky, aby zajistili jejich testování v souladu s dánskou i evropskou legislativou.

Nejprve hodnotí design a konstrukci hraček, aby ověřili, zda jejich tvar ani velikost nepředstavují možné riziko. Dále zkoumají materiálové složení hračky, zda neobsahuje chemické či nebezpečné látky. Také je provedeno posouzení vhodnosti hračky s ohledem na věk. Je-li výrobek určen pro děti do 3 let, jsou požadavky podstatně přísnější. Zahrnuje to i zkoumání, zda hračka neobsahuje malé části, dlouhé šňůry anebo zda nepředstavuje nebezpečí udušení.

Jakmile naši specialisté z oddělení shody výrobků s předpisy hračku posoudí, je následně testována nezávislou externí laboratoří. Testy probíhají v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Více se můžete dozvědět zde: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:cs:PDF

Označení hraček
Všechny naše hračky jsou opatřeny značkou CE. Ta je zárukou, že hračka splňuje celou řadu požadavků týkajících se zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Všechny hračky musí být opatřeny značkou CE v souladu s evropskou legislativou.

U všech našich hraček je uvedena doporučená věková kategorie, kterou byste se měli řídit. Zaručuje totiž, že hračka je vhodná pro dítě určitého věku s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Doporučujeme, abyste si také přečetli varování uvedená na výrobcích a zvláštní pozornost věnovali varovnému symbolu „pro děti do 3 let“, jímž jsou opatřeny hračky určené pro děti mladší 3 let.   

Používáme cookies ke shromažďování užitečných informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány a jak je můžeme vylepšit. Dále povolujeme třetím osobám využívat cookies k sestavování statistik o návstěvnosti našich webových stránek. Pokud si budete dále prohlížet naše webové stránky, vyjadřujete tím svůj souhlas s používáním cookies. Bližší informace o tom, jak používáme cookies, včetně návodu, jak můžete cookies na našich webových stránkách zakázat, naleznete zde